Lovliste

Resultat: 1

  Bekendtgørelse

  BEK nr. 1197 af 28/09/2018

  Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter

  Gældende fra

  04/10/2018

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er en styrelse under Transport- og boligministeriet. Styrelsen varetager bl.a. regulering af byggeområdet.
Viser 1 af 1