Lovliste

Tema

Resultat: 6

  Direktiv

  EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/84 af 30. maj 2018

  Ændring af direktiv 2010/31/EU om bygningers energimæssige ydeevne og direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet (EØS-relevant tekst)

  Gældende fra

  09/07/2018

  Direktiv

  EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/33/EU af 26. februar 2014

  Direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer (omarbejdning)

  Gældende fra

  18/04/2014

  Direktiv

  EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/27/EU af 25. oktober 2012

  Energieffektivitet, om ændring af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF

  Gældende fra

  04/12/2012

  Direktiv

  EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2010/31/EU af 19. maj 2010

  Bygningers energimæssige ydeevne

  Gældende fra

  08/07/2010

  Direktiv

  EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/1257EF af 21. oktober 2009

  Direktiv om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter (omarbejdning)

  Gældende fra

  20/11/2009

  Direktiv

  EUROPPA PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/28/EF af 23. april 2009

  Fremme af anvendelse af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF

  Gældende fra

  25/06/2009

Viser 6 af 6