Lovliste

Resultat: 2

  Forordning

  305/2011

  Byggevarerfordningen

  Gældende fra

  01/06/2013

  Forordningen har til formål at harmonisere betingelser for markedsføring af byggevarer. Herudover ophæver den Rådets direktiv 89/106/EØF.

  Forordning

  KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 244/2012 af 16. januar 2012

  Udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/31/EU bygningers energimæssige ydeevne

  Gældende fra

  21/03/2012

  Om bygningers energimæssige ydeevne, hvori der fastlægges en ramme for en sammenligningsmetode til beregning af omkostningsoptimale niveauer for mindstekrav til bygningers og bygningsdeles energimæssige ydeevne
Viser 2 af 2