Dialogmøder med byggebranchen om fremme af træ i byggeriet

Publiceringsdato: 09/01/2020
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen inviterer til åbne dialogmøder om barrierer for og potentialer i øget brug af træ i byggeriet. Der afholdes møder tre forskellige steder i Danmark, det første holdes den 3. februar i Aalborg. Tilmelding er gratis.
Formålet med dialogmøderne er sammen med branchen at afdække hvilke initiativer og handlemuligheder, der kan fremme træbyggeriet og en mere bæredygtig byggesektor i Danmark. Der er nemlig et stort potentiale ved at bruge træprodukter, fordi de lagrer CO2 og samtidig reducerer klimabelastningen fra nybyggeriet. Møderne er en del af et større igangværende analysearbejde om øget anvendelse af træ i byggeriet, som afsluttes til maj. 

På dialogmøderne skal deltagerne og styrelsen drøfte, hvordan vi sammen kan fremme brugen af træbyggeri i Danmark på en meningsfuld og fornuftig måde. Møderne skal bidrage til konkrete initiativer, som kan indgå i det videre arbejde med træbyggeri. 

Der er tre dialogmøder, som afholdes i Aalborg, Middelfart og Roskilde i den første uge af februar. Tilmelding til dialogmøderne er gratis.