Tilgængelighedspuljen 2020 er åben for ansøgninger

Publiceringsdato: 19/03/2020
Der er afsat 28,2 mio. kr. til tilgængelighedspuljen i 2020. Kommuner, regioner og andre offentlige institutioner og mikrovirksomheder kan søge om tilskud til at forbedre tilgængeligheden i eksisterende byggeri med en borgerrettet servicefunktion. Ansøgningsfristen er den 15. september 2020.

Med Tilgængelighedspuljen 2020 er det muligt at søge om tilskud på op til 50 procent af  udgifterne til forbedring af tilgængeligheden i eksisterende byggeri. Byggeriet skal have en borgerrettet servicefunktion.

For at ansøge om tilskud fra puljen skal ansøgere opfylde en række kriterier. Det er bl.a. kriterier som:


  • Projektet der ansøges om tilskud til skal være i overensstemmelse med bygningsreglement 2018 (BR18).
  • Projektet må først sættes i gang, når ansøgningen er modtaget i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Ansøgeren vil modtage en kvittering fra styrelsen.
  • Tilskudsmodtager må ikke have gæld til det offentlige.


Tilskudsbeløbet bliver udbetalt, når der foreligger dokumentation for, at projektet er gennemført. 

Det er vigtigt, at tilskudsmodtageren sørger for, at


  • udgifterne til tilgængelighedsprojektet bliver udspecificeret i fakturaer. Udgifterne må ikke dokumenteres som a/c-betaling, og
  • fremsende bankkvitteringer som dokumentation for betaling.


Puljens ansøgningsperiode er fra den 18. marts til den 15. september 2020. 
Sagsbehandlingstiden forventes at være cirka 3 måneder.

Puljen kan søges via et elektronisk ansøgningsskema, som du finder via linket nedenfor. Via linket kan du også læse mere om kriterierne og administration af pujlen.

Hvis du har spørgsmål til Tilgængelighedspuljen 2020, er du velkommen til at kontakte os pr. mail på tilgaengelighed@tbst.dk.

Bekendtgørelse

BEK. nr. 195 af 12/03/2020

Bekendtgørelse om pulje til tilgængelighedsforanstaltninger i eksisterende byggeri 2020

Gældende fra

18/03/2020

Formålet med bekendtgørelsen er at øge tilgængeligheden for borgere med handicap, så de får mulighed for at deltage i samfundslivet i samme omfang som andre borgere ved at yde tilskud til tilgængelighedsforbedringer i den eksisterende bygningsmasse.