fugl og hus

Tilskud til udvikling af miljøvaredeklarationer af byggevarer (EPD'er)

Publiceringsdato: 05/01/2022
1. januar åbnede en pulje på 15 mio. kr. til fremme af miljøvaredeklarationer (EPD’er) for byggevarer. Formålet med puljen er at fremme bæredygtigt byggeri ved at øge antallet af EPD’er for byggevarer på det danske marked.

EPD-Puljen er en offentlig tilskudsordning, der har til formål at fremme bæredygtigt byggeri ved at udbrede kendskabet til EPD’er og understøtte flere materialeproducenter og brancheorganisationer i at udvikle EPD’er til deres produkter.

 

Målet med puljen er, at det samlede antal EPD’er på det danske byggevaremarked øges. Puljen kan yde tilskud til både producenter og brancheorganisationer af byggevarer.

 

Puljen åbnede d. 1 januar 2022 og løber frem til 30. september 2022. Puljemidlerne fordeles efter først-til-mølle princippet. Der er adgang til puljens ansøgningsskema via VIRK.dk:

 

Vil du vide mere om puljen kan du læse mere på bpst.dk/epdpulje(nyt vindue) eller rette henvendelse til epd-pulje@bpst.dk