Nyhedsliste

Resultat: 14

  Udgivet

  21/12/2019

  Nyhed

  Certificeringsordning på brand- og konstruktionsområdet

  Fra den 1. januar 2020 skal kommunerne ikke længere udføre den tekniske byggesagsbehandling på brand- og konstruktionsområdet. Dokumentationen af brandsikkerhed og konstruktive forhold i bygninger skal fremover varetages af certificerede rådgivere.
  Læs mere

  Udgivet

  21/12/2019

  Nyhed

  Nye regler opretholder mulighed for kommunal teknisk byggesagsbehandling ved markeder og byfester mv.

  Med det nye bygningsreglement 2018 (BR18) er det fortsat muligt at vælge mellem en kommunal teknisk byggesagsbehandling eller tilknytning af en certificeret rådgiver i forbindelse med byggesagsbehandlingen af byfester, markeder og festivaler mv.
  Læs mere

  Udgivet

  20/12/2019

  Nyhed

  Krav om forberedelse til og/eller etablering af ladestandere

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sendt et udkast til ladestanderbekendtgørelse i høring.
  Læs mere

  Udgivet

  17/12/2019

  Nyhed

  Nyudstedelse af bygningsreglement 2018 (BR18)

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har netop nyudstedt bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR 18), som træder i kraft den 1. januar 2020.
  Læs mere

  Udgivet

  22/11/2019

  Nyhed

  Ny hjemmeside skal styrke brugen af universelt design

  Med rumsans.dk får arkitekter og andre professionelle i byggeriet inspiration til at indtænke universelt design. Hjemmesiden henvender sig primært til arkitekter for visuel inspiration til fremtidens byggeri.
  Læs mere

  Udgivet

  15/11/2019

  Nyhed

  Ny rapport for en mere digital bygningsdrift og et bæredygtigt vedligehold

  Som led i Strategi for digitalt byggeri har fm3 udarbejdet en rapport, der kaster lys over, hvordan digitale løsninger kan fremme bedre drift og bæredygtigt vedligehold af byggeriet.
  Læs mere

  Udgivet

  07/11/2019

  Nyhed

  Radon - er din bolig i risikozonen?

  Den 7. november 2019 er det den europæiske radondag. Dagen skal sætte fokus på, at alle boligejere bør være opmærksom på radon, da det kan være sundhedsskadeligt i for store koncentrationer.
  Læs mere

  Udgivet

  06/11/2019

  Nyhed

  Ny guide skal styrke digitaliseringen af byggeriet

  Digitale værktøjer og arbejdsmetoder effektiviserer byggeri og bygningsdrift. Digitaliseringsguiden hjælper bygherren med at stille de rigtige krav til digitale værktøjer og arbejdsmetoder ved udbud af et byggeri og bygningsdrift.
  Læs mere

  Udgivet

  01/11/2019

  Nyhed

  Revidering af gebyrbekendtgørelse på byggeområdet

  Styrelsen reviderer gebyrbekendtgørelsen på byggeområdet for 2020. Bekendtgørelsen fastsætter gebyret for byggeskadeforsikring, ansøgninger til kommunalbestyrelser efter byggeloven og gebyret for godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand.
  Læs mere