Publikationsliste

Resultat: 44

  Rapport

  Behovet for digitale kompetencer i byggeriet

  Rapporten undersøger det digitale kompetencebehov i byggebranchen. Rapporten kortlægger og kvantificerer efterspørgsel og udbud efter digitale kompetencer i branchen.

  Vejledning

  ABR Forenklet - Forenklede almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed

  ABR Forenklet er en forenklet udgave af ABR 18, der er tænkt anvendt på en rådgivningsopgave med teknisk rådgivning uden projektering eller projektering i mindre omfang.

  Vejledning

  AB Forenklet - Forenklede almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

  AB Forenklet er en forenklet udgave af AB 18, der er tænkt anvendt på et bygge- og anlægsarbejde, som er relativt lille i henseende til omfang, tid og økonomi eller er relativt enkel i henseende til arbejdets karakter eller organisering.

  Vejledning

  APP Incitamenter - Katalog over tilvalgsbestemmelser for incitamenter i bygge- og anlægsvirksomhed

  APP Incitamenter er tilvalgsbestemmelser til AB 18, ABT 18 og ABR 18. APP Incitamenter kan anvendes, hvis der ønskes aftalt bonus under særlige betingelser.

  Vejledning

  APP Driftskrav - Tillægsbetingelser for driftskrav i bygge- og anlægsvirksomhed

  APP Driftskrav er tillægsbetingelser til AB 18 og ABT 18. APP Driftskrav kan anvendes, hvor der stilles krav til arbejdets driftsmæssige ydeevne, som først kan konstateres opfyldt under en driftsperiode efter afleveringen.

  Vejledning

  APP Projektoptimering - Tillægsbetingelser for projektoptimering i bygge- og anlægsvirksomhed

  APP Projektudvikling er tillægsbetingelser til AB 18 og ABT 18. Den kan anvendes, hvor entreprenøren har til opgave at medvirke ved udvikling af projektet ved tidlig inddragelse af dennes kompetencer i forbindelse med rådgiverens projektering.

  Vejledning

  ABT 18 - Almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed

  ABT 18 kan anvendes ved aftaler mellem en bygherre og dennes entreprenør om projektering og udførelse af en totalentreprise. ABT 18 erstatter ABT 93.

  Vejledning

  ABR 18 - Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed

  ABR 18 kan anvendes ved aftaler mellem en bygherre og dennes rådgivere – typisk en arkitekt eller ingeniør - eller en entreprenør og dennes rådgivere. ABR 18 erstatter ABR 89.

  Vejledning

  AB 18 - Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

  AB 18 kan anvendes ved aftaler mellem en bygherre og dennes entreprenør om udførelse af bygge- og anlægsarbejder, eller en entreprenør og dennes underentreprenører. AB 18 erstatter AB 92.