Publikationsliste

Resultat: 11

  Vejledning

  GDV-mærke (ai)

  Download GDV-mærke i ai format

  Vejledning

  GDV-logo (ai)

  Download GDV-logo i ai format

  Vejledning

  Vejledning om sundhedsmæssig dokumentation for byggevarer i kontakt med drikkevand ved markedsføring og salg i Danmark

  Denne vejledning har til formål at konkretisere og udfolde bekendtgørelsens krav.

  Vejledning

  Bliv klar til byggevareforordningen - Fra CDP til CPR

  Denne pjece giver overblik over de væsentligste ændringer i forbindelse med overgangen fra byggevaredirektivet (CPD) til byggevareforordningen (CPR) den. 1. juli 2013.

  Vejledning

  Kend din byggevare

  Denne vejledning stiller skarpt på fabrikanter, importører og distributører af byggevarer og de forpligtigelser, der følger med, når byggevarer fremstilles, markedsføres og sælges i EU.

  Vejledning

  NKB Produktregler 4 - Produktregler for Aftapningsarmaturer til Brugsvandanlæg

  Produktregler for aftapningsarmaturer til brugsvandsanlæg i tilknytning til de nordiske retningslinier for gensidig accept af byggeprodukter.

  Testkrav

  Oversigt over testkrav for forskellige typer af byggevarer godkendt til drikkevand

  Oversigt over testkrav for forskellige typer af byggevarer godkendt til drikkevand.

  Vejledning

  Testmetode for visse vandbehandlingsanlæg M01

  Denne testmetode for visse vandbehandlingsanlæg (M01) finder anvendelse i forbindelse med godkendelsesordningen for byggevarer i kontakt med drikkvand (GDV-ordningen)

  Vejledning

  Tilsynsvejledning

  Tilsynsvejledningen beskriver kravene til udførelse af tilsyn med byggevarer, der er godkendt til drikkevand i GDV-ordningen, herunder tilsyn med godkendelsesindehavers egenkontrolprogram.