Publikationsliste

Resultat: 11

  Driftsdokumenter

  Indeksreguleringen af selvrisikoen i byggeskadeforsikring pr. 1. januar 2020

  Byggeskadeforsikringsordningen indeholder en selvrisiko, som reguleres hvert tredje år.

  Vejledning

  Vejledning om sundhedsmæssig dokumentation for byggevarer i kontakt med drikkevand ved markedsføring og salg i Danmark

  Denne vejledning har til formål at konkretisere og udfolde bekendtgørelsens krav.

  Notat

  Udbydere af byggeskadeforsikring 2019

  Liste over de forsikringsselskaber, der udbyder byggeskadeforsikring.

  Vejledning

  Vejledning om byggeskadeforsikring

  Denne vejledning erstatter vejledning om byggeskadeforsikring fra 2016. Dette sker som følge af, at der i 2017 er gennemført et serviceeftersyn af byggeskadeforsikringsordningen.

  Vejledning

  Vejledning til Dokumentportalen - Byggeskaderapporter

  Vejledningen beskriver, hvordan Dokumentportalen tilgås. På portalen findes byggeskaderapporter.

  Notat

  Orientering vedrørende Husejernes Forsikrings konkurs den 19. november 2016

  Orienteringen beskriver situationen efter, at Husejernes Forsikring, der har tegnet byggeskadeforsikringer for Gable Insurance AG, gik konkurs den 19. november 2016.

  Aftale

  AB-Forbruger

  Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere.

  Aftale

  AB-Forbruger (tillægsaftale)

  Skabelon for tillægsaftale vedrørende ændringer i arbejdet. Tillægsaftalen anvendes i tilknytning til "Standardkontrakt for byggeopgaver for forbrugere".

  Aftale

  Standardkontrakt for byggeopgaver for forbrugere

  Denne standardkontrakt bygger på ”Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere”, også kaldet ”AB-Forbruger”. Hvis afvigelser ikke er udtrykkeligt aftalt mellem parterne, gælder betingelserne i AB-Forbruger.