Publikationsliste

Resultat: 12

  Vejledning

  Har du styr på brandsikringen i din bygning?

  Hvis du ejer eller driver et overnatningssted, har du pligt til at sikre, at bygningen er sikker for personale og gæster, hvis der skulle opstå en brand. Denne vejledning beskriver, hvordan du får styr på brandsikringen.

  Notat

  Udbydere af byggeskadeforsikring 2019

  Liste over de forsikringsselskaber, der udbyder byggeskadeforsikring.

  Vejledning

  Vejledning om byggeskadeforsikring

  Denne vejledning erstatter vejledning om byggeskadeforsikring fra 2016. Dette sker som følge af, at der i 2017 er gennemført et serviceeftersyn af byggeskadeforsikringsordningen.

  Vejledning

  System og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen version 3

  Denne vejledning beskriver, hvordan forsikringssagsbehandlere og byggesagkyndige, som arbejder med byggeskadeforsikringsordningen, registrerer byggetekniske svigt og behandler 1-års og 5-års eftersyn i byggeskadeforsikringssystemet BSFS.

  Vejledning

  Vejledning til Dokumentportalen - Byggeskaderapporter

  Vejledningen beskriver, hvordan Dokumentportalen tilgås. På portalen findes byggeskaderapporter.

  Vejledning

  Anvendelse af fleksible udbud i kommunalt byggeri

  Vejledning til kommunale byggefaglige medarbejdere, der forbereder udbud af byggeri.

  Vejledning

  Udbud af byggeprojekter i alment boligbyggeri

  Vejledning til almene boligorganisationer om den gode udbudsproces.

  Vejledning

  Udbud af byggeprojekter i alment boligbyggeri (renovering)

  Vejledning til almene boligorganisationer om den gode udbudsproces.

  Vejledning

  Udbud af byggeprojekter i alment og kommunalt byggeri

  Eksempelsamling til vejledningerne Anvendelse af fleksible udbud i kommunalt byggeri, Udbud af byggeprojekter i alment boligbyggeri (renovering) og Udbud af byggeprojekter i alment boligbyggeri (nybyggeri).