Publikationsliste

Resultat: 12

  Rapport

  Skab bedre drift, bæredygtigt vedligehold og optimale tilstandsvurderinger

  Rapporten sætter særligt fokus på, hvordan data kan spille en rolle i mere effektiv drift og vedligeholdelse, og giver fem løsningsforslag til at opnå betydelige økonomiske, miljø- og velfærdsmæssige gevinster.

  Værktøj

  LCAbyg

  LCAbyg, som er et værktøj, der beregner livscyklusvurderinger for bygninger. Download det inkl. vejledninger via LCAbyg.dk.

  Vejledning

  Bæredygtigt byggeri

  Formålet med denne publikation er at give en forståelse og definition af begrebet bæredygtigt byggeri og de forhold, der knytter sig dertil.

  Rapport

  Kortlægning af bæredygtigt byggeri

  Formålet med denne rapport, har været at bidrage med viden om bæredygtigt byggeri, som kan bruges til at vurdere, hvilke indsatser der er vigtige for at fremme bæredygtigt byggeri i Danmark.

  Rapport

  Bygningens Livscyklus

  Formålet med dette projekt er at formidle viden og inspiration om LCA i byggeriet samt at understøtte udviklingen af et LCA-værktøj for byggeriet.

  Vejledning

  Introduktion til LCA på bygninger

  Formålet med denne publikation er at give en introduktion til hvad LCA på bygninger kan bruges til, hvordan bygningens livscyklus kan karakteriseres samt hvordan LCA på bygninger udføres i praksis.

  Vejledning

  LCA på hele bygninger

  Formålet med denne pjece og den dertilhørende projektfil med beregninger er at vise, hvorledes LCA byg kan bruges i en konkret byggesag.

  Vejledning

  LCA på konstruktioner

  Formålet med denne pjece og den dertilhørende projektfil med beregninger er at vise, hvorledes LCA byg i en designfase kan bruges til at undersøge og sammenligne konstruktioners miljøpåvirkninger.

  Notat

  Nye emissionsfaktorer for el og fjernvarme

  Dette notat beskriver de overordnede forudsætninger, der er anvendt i forbindelse med udvikling af emissionsfaktorerne for el og fjernvarme.