Publikationsliste

Resultat: 7

  Strategi

  Strategi for digitalt byggeri

  Strategi for digitalt byggeri er udarbejdet med en bred inddragelse af branchen, der har bistået med viden, dialog og forslag til at adressere byggeriets udfordringer
  med digitalisering.

  Rapport

  Afrapportering fra Arbejdsgruppen om effektiv byggesagsbehandling

  Regeringen besluttede i januar 2012 at nedsætte en arbejdsgruppe om effektiv byggesagsbehandling.

  Rapport

  Undersøgelse af byggesagsbehandlingen i sammenlignelige lande

  En analyse af, hvilke erfaringer, der er i otte andre sammenlignelige lande med at have private eller semi-private aktører til at foretage hele
  eller dele af byggesagsbehandlingen eller dokumentation for overholdelse af krav i byggelovgivningen.

  Analyse

  Konkurrencesituationen i dansk byggeri

  Analysen af konkurrencesituationen i byggeriet giver en status over konkurrencen og belyser forhold både internt i branchen og offentlige rammevilkår, der har betydning for konkurrencen i byggeriet.

  Analyse

  Konkurrence, internationalisering og regulering - Analyserapport 2

  Denne rapport er en revideret udgave af den Analyserapport 2 med samme titel, som Produktivitetskommissionen

  Evaluering

  Evaluering af reglerne for transportable telte og konstruktioner samt certificeringsordningen

  Rambøll har for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen gennemført en evaluering af reglerne for transportable

  Analyse

  Analyse af den danske byggesektor

  Formålet med analysen af den danske byggesektor er at klarlægge de rammevilkår, som byggesektoren arbejder under, og undersøge rammevilkårenes indvirkning på den danske byggesektor.

Viser 7 af 7