Publikationsliste

Resultat: 23

  Evaluering

  Temperaturmåling af byggesagsprocessen efter Bygningsreglement 2018

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har ønsket at lave en temperaturmåling på byggesagsprocessen efter bygningsreglement 2018. Temperaturmålingen er udarbejdet af COWI og er gennemført i perioden
  august 2019 til januar 2020.

  Driftsdokumenter

  Indeksreguleringen af selvrisikoen i byggeskadeforsikring pr. 1. januar 2020

  Byggeskadeforsikringsordningen indeholder en selvrisiko, som reguleres hvert tredje år.

  Notat

  Udbydere af byggeskadeforsikring 2019

  Liste over de forsikringsselskaber, der udbyder byggeskadeforsikring.

  Vejledning

  Vejledning om byggeskadeforsikring

  Denne vejledning erstatter vejledning om byggeskadeforsikring fra 2016. Dette sker som følge af, at der i 2017 er gennemført et serviceeftersyn af byggeskadeforsikringsordningen.

  Vejledning

  System og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen version 3

  Denne vejledning beskriver, hvordan forsikringssagsbehandlere og byggesagkyndige, som arbejder med byggeskadeforsikringsordningen, registrerer byggetekniske svigt og behandler 1-års og 5-års eftersyn i byggeskadeforsikringssystemet BSFS.

  Vejledning

  Vejledning til Dokumentportalen - Byggeskaderapporter

  Vejledningen beskriver, hvordan Dokumentportalen tilgås. På portalen findes byggeskaderapporter.

  Rapport

  Årsberetning 2018 - Byggeskadeforsikringsordningen

  Årsrapporten beskriver udviklingen i byggeskadeforsikringsordningen 2018, herunder bl.a. vedr. antal tegnede forsikringer, forsinkede eftersyn og antal skader pr. eftersyn.

  Rapport

  Serviceeftersyn af byggeskadeforsikringsordningen

  Rapport

  Årsrapport 2017 - Byggeskadeforsikringsordningen

  Årsrapporten beskriver udviklingen i byggeskadeforsikringsordningen 2017.