Publikationsliste

Resultat: 13

  Vejledning

  GDV-mærke (ai)

  Download GDV-mærke i ai format

  Vejledning

  GDV-logo (ai)

  Download GDV-logo i ai format

  Logo

  Godkendt til Drikkevand mærke

  Download GDV-mærke i jpg format

  Logo

  Godkendt til Drikkevand

  Dowloand GDV logo i jpg format

  Vejledning

  Vejledning om sundhedsmæssig dokumentation for byggevarer i kontakt med drikkevand ved markedsføring og salg i Danmark

  Denne vejledning har til formål at konkretisere og udfolde bekendtgørelsens krav.

  Vejledning

  Bliv klar til byggevareforordningen - Fra CDP til CPR

  Denne pjece giver overblik over de væsentligste ændringer i forbindelse med overgangen fra byggevaredirektivet (CPD) til byggevareforordningen (CPR) den. 1. juli 2013.

  Vejledning

  Kend din byggevare

  Denne vejledning stiller skarpt på fabrikanter, importører og distributører af byggevarer og de forpligtigelser, der følger med, når byggevarer fremstilles, markedsføres og sælges i EU.

  Erklæring

  Erklæring om etablering af egenkontrol

  Erklæring om etablering af egenkontrol mellem virksomheden og et uvildigt akkrediteret tilsynsorgan for at sikre, at kravene overholdes af godkendelsesindehaveren i hele byggevarens godkendelsesperiode.

  Vejledning

  NKB Produktregler 4 - Produktregler for Aftapningsarmaturer til Brugsvandanlæg

  Produktregler for aftapningsarmaturer til brugsvandsanlæg i tilknytning til de nordiske retningslinier for gensidig accept af byggeprodukter.