Publikationsliste

Resultat: 8

  Notat

  Udbydere af byggeskadeforsikring 2019

  Liste over de forsikringsselskaber, der udbyder byggeskadeforsikring.

  Notat

  Orientering vedrørende Husejernes Forsikrings konkurs den 19. november 2016

  Orienteringen beskriver situationen efter, at Husejernes Forsikring, der har tegnet byggeskadeforsikringer for Gable Insurance AG, gik konkurs den 19. november 2016.

  Notat

  Betænkning nr. 1570 af 21. juni 2018

  Udvalgets betænkning med aftaletekster og tilhørende bemærkninger mv. blev enstemmigt vedtaget
  af udvalget på udvalgets sidste møde den 5. juni 2018.

  Notat

  Nye emissionsfaktorer for el og fjernvarme

  Dette notat beskriver de overordnede forudsætninger, der er anvendt i forbindelse med udvikling af emissionsfaktorerne for el og fjernvarme.

  Notat

  AB 18-systemet - fejlrettelser

  AB 18-systemet - fejlrettelser - Byggeriets aftalevilkår (AB-systemet)

  Notat

  Radonhandlingsplan

  Den danske radonhandlingsplan bekskriver hvordan gennemførte tiltag med tillæg af nye initiativer skal bidrage til fortsat at fremme opnåelsen af det langsigtede mål om stadig reduktion af radonudsættelsen i Danmark.

  Notat

  PCB i skoler

  Der ønskes med notatet en mere dybdegående vurdeing af de foreliggende resultater vedrørende skoler.

  Notat

  Status for kommunernes håndtering af PCB i deres folkeskoler

  Oversigt over status for kommunernes håndtering af PCB i deres folkeskoler, august 2013.

Viser 8 af 8