Publikationsliste

Resultat: 15

  Rapport

  Behovet for digitale kompetencer i byggeriet

  Rapporten undersøger det digitale kompetencebehov i byggebranchen. Rapporten kortlægger og kvantificerer efterspørgsel og udbud efter digitale kompetencer i branchen.

  Rapport

  Undersøgelse af brandsikkerhed i plejeboliger mv.

  Kortfattet handler undersøgelsen om at belyse, om brandsikkerheden er i orden i de bygninger – kommunale som private – hvortil der bl.a. visiteres ældre eller plejekrævende borgere.

  Rapport

  Skab bedre drift, bæredygtigt vedligehold og optimale tilstandsvurderinger

  Rapporten sætter særligt fokus på, hvordan data kan spille en rolle i mere effektiv drift og vedligeholdelse, og giver fem løsningsforslag til at opnå betydelige økonomiske, miljø- og velfærdsmæssige gevinster.

  Rapport

  Årsberetning 2018 - Byggeskadeforsikringsordningen

  Årsrapporten beskriver udviklingen i byggeskadeforsikringsordningen 2018, herunder bl.a. vedr. antal tegnede forsikringer, forsinkede eftersyn og antal skader pr. eftersyn.

  Rapport

  Serviceeftersyn af byggeskadeforsikringsordningen

  Rapport

  Årsrapport 2017 - Byggeskadeforsikringsordningen

  Årsrapporten beskriver udviklingen i byggeskadeforsikringsordningen 2017.

  Rapport

  Effektvurdering af den obligatoriske byggeskadeforsikring

  Rapporten opsummerer resultaterne af en evaluering foretaget af Epinion for Erhvervs og Byggestyrelsen i perioden august til oktober 2010. Evalueringens formål er at undersøge, om ordningen lever op til sit formål.

  Rapport

  Redegørelse af 20. december 2018

  AB-udvalgets redegørelse for justeringer efter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledende udtalelse

  Rapport

  Kortlægning af bæredygtigt byggeri

  Formålet med denne rapport, har været at bidrage med viden om bæredygtigt byggeri, som kan bruges til at vurdere, hvilke indsatser der er vigtige for at fremme bæredygtigt byggeri i Danmark.