Lovlisteside

Resultat: 1

Forordning

244/2012

Udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/31/EU bygningers energimæssige ydeevne

Gældende fra

21/03/2012

Om bygningers energimæssige ydeevne, hvori der fastlægges en ramme for en sammenligningsmetode til beregning af omkostningsoptimale niveauer for mindstekrav til bygningers og bygningsdeles energimæssige ydeevne.
Viser 1 af 1