Lovlisteside

Resultat: 2

BEK nr 993 af 27/06/2022

Bekendtgørelse om pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger II

Gældende fra

01/07/2022

I aftale om udmøntning af midler fra grøn transportpulje II til omstilling af indenrigsfærger er der afsat 150 mio. kr. i 2021 og 50 mio. kr. i 2022 til en pulje til grøn omstilling af kommunalt drevne indenrigsfærger.

Lov

LOV nr. 551 af 06/06/2007

Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S

Gældende fra

07/06/2007

Viser 2 af 2