Lovlisteside

Relevance

Resultat: 4

  Bekendtgørelse

  BEK nr. 1525 af 13/12/2019

  Delegationsbekendtgørelsen

  Gældende fra

  01/01/2020

  Bekendtgørelsen omhandler Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af styrelsens forskrifter.

  Forordning

  Forordning 2016/679

  Databeskyttelsesforordning

  Gældende fra

  25/05/2018

  Forordning omhandler beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

  Lov

  Lov nr. 606 af 12. juni 2013

  Offentlighedsloven

  Gældende fra

  01/01/2014

  Loven skal sikre åbenhed hos myndigheder for bl.a. at understøtte tilliden til den offentlige forvaltning.

  Bekendtgørelse

  BEK nr. 1148 af 09/12/2011

  Cookiebekendtgørelsen

  Gældende fra

  14/12/2011

  Bekendtgørelsens formål er at beskytte slutbrugere mod uretmæssig lagring af oplysninger eller opnåelse af adgang til oplysninger, der allerede er lagret, i slutbrugerens terminaludstyr.
Viser 4 af 4