Lovlisteside

Resultat: 1

Bekendtgørelse

BEK nr 2243 af 29/12/2020

Delegationsbekendtgørelsen

Gældende fra

01/01/2021

Bekendtgørelsen omhandler Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af styrelsens forskrifter.
Viser 1 af 1