Lovlisteside

Resultat: 2

Lov

Lovbekendtgørelse nr. 145 af 24. februar 2020

Offentlighedsloven

Gældende fra

25/05/2018

Loven skal sikre åbenhed hos myndigheder for bl.a. at understøtte tilliden til den offentlige forvaltning.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1148 af 09/12/2011

Cookiebekendtgørelsen

Gældende fra

14/12/2011

Bekendtgørelsens formål er at beskytte slutbrugere mod uretmæssig lagring af oplysninger eller opnåelse af adgang til oplysninger, der allerede er lagret, i slutbrugerens terminaludstyr.
Viser 2 af 2