Lovlisteside

Resultat: 1

Bekendtgørelse

BEK nr 2432 af 14/12/2021

Delegationsbekendtgørelsen

Gældende fra

01/01/2022

Bekendtgørelsen omhandler Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af styrelsens forskrifter.
Viser 1 af 1