Lovlisteside

Resultat: 2

Bekendtgørelse

BEK nr 2432 af 14/12/2021

Delegationsbekendtgørelsen

Gældende fra

01/01/2022

Bekendtgørelsen omhandler Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af styrelsens forskrifter.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1148 af 09/12/2011

Cookiebekendtgørelsen

Gældende fra

14/12/2011

Bekendtgørelsens formål er at beskytte slutbrugere mod uretmæssig lagring af oplysninger eller opnåelse af adgang til oplysninger, der allerede er lagret, i slutbrugerens terminaludstyr.
Viser 2 af 2