Lovlisteside

Resultat: 4

Bekendtgørelse

BEK nr 2432 af 14/12/2021

Delegationsbekendtgørelsen

Gældende fra

01/01/2022

Bekendtgørelsen omhandler Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af styrelsens forskrifter.

Lov

Lovbekendtgørelse nr. 145 af 24. februar 2020

Offentlighedsloven

Gældende fra

25/05/2018

Loven skal sikre åbenhed hos myndigheder for bl.a. at understøtte tilliden til den offentlige forvaltning.

Forordning

Forordning 2016/679

Databeskyttelsesforordning

Gældende fra

25/05/2018

Forordning omhandler beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1148 af 09/12/2011

Cookiebekendtgørelsen

Gældende fra

14/12/2011

Bekendtgørelsens formål er at beskytte slutbrugere mod uretmæssig lagring af oplysninger eller opnåelse af adgang til oplysninger, der allerede er lagret, i slutbrugerens terminaludstyr.
Viser 4 af 4