Lovlisteside

Resultat: 160

  Bekendtgørelse

  BEK nr. 1296

  Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens og Jernbanenævnets gebyrer og afgifter på jernbaneområdet

  Gældende fra

  20/11/2019

  Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens og Jernbanenævnets gebyrer og afgifter på jernbaneområdet

  Bekendtgørelse

  BEK nr. 1296

  Bekendtgørelse om Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsens og Jernbanenævnets gebyrer og afgifter på jernbaneområdet

  Gældende fra

  20/11/2019

  Bekendtgørelse om Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsens og Jernbanenævnets gebyrer og afgifter på jernbaneområdet

  Bekendtgørelse

  BEK nr. 661

  Bekendtgørelse om krav til bemyndigede organer på jernbaneområdet

  Gældende fra

  04/07/2019

  Bekendtgørelsen finder anvendelse på overensstemmelsesvurderingsorganer, som er etableret i henhold til national ret og har status som juridisk person, og som ønsker at blive udpeget og notificeret som bemyndiget organ.

  Forordning

  2019/778

  Forordning 2019/778

  Gældende fra

  16/05/2019

  Forordning 2019/778 om ændring af Kommissionens forordning 1305/2014

  Forordning

  2019/773

  Forordning 2019/773

  Gældende fra

  16/05/2019

  Forordning 2019/773 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet drift og trafikstyring

  Forordning

  2019/774

  Forordning 2019/774

  Gældende fra

  16/05/2019

  Forordning 2019/774 om ændring af forordning 1304/2014.

  Forordning

  2019/776

  Forordning 2019/776

  Gældende fra

  16/05/2019

  Forordning 2019/776

  Forordning

  2019/777

  Forordning 2019/777

  Gældende fra

  16/05/2019

  Forordning 2019/777 om fælles specifikationer for infrastrukturregistret for jernbaner og om ophævelse af gennemførselsafgørelsen

  Forordning

  2019/775

  Forordning 2019/775

  Gældende fra

  16/05/2019

  Forordning 2019/775 om ændring af forordning 454/2011