Lovlisteside

Resultat: 12

Bekendtgørelse

BEK nr. 542

Bekendtgørelse om tekniske krav til arbejdskøretøjer på jernbanenettet

Gældende fra

20/06/2012

Bekendtgørelse om tekniske krav til arbejdskøretøjer på jernbanenettet

Bekendtgørelse

BEK nr. 1071

Bekendtgørelse om registrering af køretøjer på jernbaneområdet

Gældende fra

01/12/2011

Bekendtgørelse om registrering af køretøjer på jernbaneområdet

Bekendtgørelse

BEK nr. 26

Bekendtgørelse af traktat af 3. september 2008 med Tyskland om en fast forbindelse over Femern Bælt

Gældende fra

14/01/2010

Traktaten af 3. september 2008 mellem Kongeriget Danmark og Forbundsrepublikken Tyskland om etablering af en fast forbindelse over Femern Bælt.
Viser 12 af 12