Lovlisteside

Resultat: 57

Forordning

2019/776

Forordning 2019/776

Gældende fra

16/06/2019

Forordning 2019/776 om ændring med henblik på tilpasning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/797. Denne forordning ændrer TSI'erne med det formål at tilvejebringe interoperabilitet i Unionens jernbanesystem.

Forordning

2019/250

Forordning 2019/250

Gældende fra

16/06/2019

Forordning 2019/250 om skabelonerne for »EF«-erklæringer og attester for jernbaneinteroperabilitetskomponenter og -delsystemer, modellen for erklæring om overensstemmelse med en godkendt jernbanekøretøjstype, samt verifikationsprocedure.

Forordning

2019/779

Forordning 2019/779

Gældende fra

16/06/2019

Forordning 2019/779 om nærmere bestemmelser om en ordning for certificering af enheder med ansvar for vedligeholdelse af køretøjer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/798.

Forordning

2019/775

Forordning 2019/775

Gældende fra

06/06/2019

Forordning 2019/775 om ændring af forordning (EU) nr. 454/2011 for så vidt angår ændringshåndtering. bilag I til Kommissionens forordning (EU) nr. 454/2011 (TSI TAP) ændres med henblik på at specificere den ændrede procedure for ændringshåndtering.

Forordning

2018/1875

Rådets afgørelse 2018/1875

Gældende fra

26/11/2018

Rådets afgørelse 2018/1875 om fastlæggelse af den holdning som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages I det tekniske ekspertudvalg ved Den Mellemstatslige Organisation OTIF til visse ændringer af de tekniske forskrifter.

Forordning

2018/1641

Kommissionsafgørelse 2018/1641

Gældende fra

15/11/2018

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2018/1641 om specifikationer for de køretøjsregistre, der er omhandlet i artikel 47 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/797, og om ændring og ophævelse af Kommissionens beslutning 2007/756/EF.

Forordning

2018/867

Forordning 2018/867

Gældende fra

04/07/2018

Forordning 2018/867 om fastsættelse af forretningsordenen for den Europæiske Unions Jernbaneagenturs klagenævn.

Forordning

2018/764

Forordning 2018/764

Gældende fra

14/06/2018

Forordning 2018/764 om de gebyrer og afgifter, der skal betales til Den Europæiske Unions Jernbaneagentur, og de tilhørende betalingsbetingelser.

Forordning

2018/761

Forordning 2018/761

Gældende fra

14/06/2018

Forordning 2018/761 om fastsættelse af fælles sikkerhedsmetoder for nationale sikkerhedsmyndigheders tilsyn efter udstedelse af et EU-sikkerhedscertifikat eller en sikkerhedsgodkendelse.