Lovlisteside

Resultat: 32

Lov

RID 2015

RID 2015 Corrigendum 2. Reglement for national og international befordring af farligt gods med jernbane (RID)

Gældende fra

01/05/2015

Denne tekst erstatter teksten af 1. januar 2015 (dansk), og denne danske udgave af RID er gyldig fra og med 1. maj 2015. RID er gældende for international såvel som national dansk jernbanetransport af farligt gods.

Lov

RID 2013

RID 2013 Corrigendum 2. Reglement for national og international befordring af farligt gods med jernbane (RID)

Gældende fra

01/05/2013

Denne tekst erstatter teksten i af 1. januar 2013 (dansk), og denne danske udgave af RID er gyldig fra og med 1. maj 2013. RID er gældende for international såvel som national dansk jernbanetransport af farligt gods.

Bekendtgørelse

BEK nr. 541

Bekendtgørelse om anvendelse af RID i national transport af farligt gods i håndbagage

Gældende fra

01/07/2012

Bekendtgørelse om anvendelse af RID i national transport af farligt gods i håndbagage

Bekendtgørelse

BEK nr. 543

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Gældende fra

01/07/2012

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bestemmelser for jernbane (BJ)

BEK nr 9189

Bestemmelser om gennemførelse af Kommissionens gennemførelsesafgørelse om det europæiske register over godkendte typer af jernbanekøretøjer (BJ 6-1-2012)

Gældende fra

01/04/2012

Denne BJ gennemfører Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 4. oktober 2011 om det europæiske register over godkendte typer af jernbanekøretøjer.

Lov

RID 2011

RID 2011 Corrigendum 2. Reglement for national og international befordring af farligt gods med jernbane (RID)

Gældende fra

01/02/2012

Denne tekst erstatter teksten af 1. januar 2011 (dansk), og denne danske udgave af RID er gyldig fra og med 1. februar 2012. RID er gældende for international såvel som national dansk jernbanetransport af farligt gods.

Bekendtgørelse

BEK nr. 26

Bekendtgørelse af traktat af 3. september 2008 med Tyskland om en fast forbindelse over Femern Bælt

Gældende fra

14/01/2010

Traktaten af 3. september 2008 mellem Kongeriget Danmark og Forbundsrepublikken Tyskland om etablering af en fast forbindelse over Femern Bælt.

Direktiv

2008/68

Direktiv 2008/68/EF

Gældende fra

20/10/2008

Direktiv 2008/68/EF om indlandstransport af farligt gods