Lovlisteside

Resultat: 26

Lov

Lov nr. 432

Lov om Aarhus Letbane

Gældende fra

17/05/2012

Lov om Aarhus Letbane

Lov

RID 2011

RID 2011 Corrigendum 2. Reglement for national og international befordring af farligt gods med jernbane (RID)

Gældende fra

01/02/2012

Denne tekst erstatter teksten af 1. januar 2011 (dansk), og denne danske udgave af RID er gyldig fra og med 1. februar 2012. RID er gældende for international såvel som national dansk jernbanetransport af farligt gods.

Lov

36/2010

Berigtigelse nr. 2 af forordning nr 36/2010

Gældende fra

04/11/2010

Berigtigelse nr. 2 til forordning om EF-modeller for lokomotivførerlicens, supplerende certifikater, bekræftede genparter af supplerende certifikater og ansøgningsformular til lokomotivførerlicens.

Lov

36/2010

Berigtigelse af forordning nr. 36/2010

Gældende fra

26/06/2010

Berigtigelse til forordning om EF-modeller for lokomotivførerlicens, supplerende certifikater, bekræftede genparter af supplerende certifikater og ansøgningsformular til lokomotivførerlicens.

Lov

Nr. 552

Lov om en Cityring

Gældende fra

06/06/2007

En lov om en Cityring

Lov

Lov nr. 551

Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S

Gældende fra

06/06/2007

Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S

Lov

RID 2021

Del 3 - Fortegnelse over farligt gods

Gældende fra

Lov

RID 2021

Del 2 - Klassificering

Gældende fra

Lov

RID 2021

Del 3 - Tabel B

Gældende fra