Lovlisteside

Resultat: 157

Bekendtgørelse

BEK nr. 1164

Bekendtgørelse om regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb i henhold til jernbaneloven (2019)

01/01/2020

Bekendtgørelse om regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb i henhold til jernbaneloven.

Forordning

2019/554

Forordning 2019/554

Gældende fra

08/07/2019

Forordning 2019/554 om ændring af bilag VI til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/59/EF om certificering af lokomotivførere, der fører lokomotiver og tog på jernbanenettet i Fællesskabet.

Forordning

2019/774

Forordning 2019/774

Gældende fra

16/06/2019

Forordning 2019/774 om ændring af forordning (EU) nr. 1304/2014 for så vidt angår anvendelsen af den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for støj i delsystemet Rullende materiel på eksisterende godsvogne.

Forordning

2019/773

Forordning 2019/773

Gældende fra

16/06/2019

Forordning 2019/773 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet drift og trafikstyring

Forordning

2019/772

Forordning 2019/772

Gældende fra

16/06/2019

Forordning 2019/772 om ændring af forordning (EU) nr. 1300/2014 for så vidt angår statusoversigter til identifikation af hindringer for tilgængelighed, information af brugerne og overvågning og evaluering af fremskridt med hensyn til tilgængelighed.

Forordning

2019/778

Forordning 2019/778

Gældende fra

16/06/2019

Forordning 2019/778 om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. 1305/2014 for så vidt angår ændringsstyring, med henblik på at specificere den ændrede procedure for ændringsstyring for TAF TSI

Forordning

2019/777

Forordning 2019/777

Gældende fra

16/06/2019

Forordning 2019/777 om fælles specifikationer for infrastrukturregistret for jernbaner og om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU

Forordning

2019/776

Forordning 2019/776

Gældende fra

16/06/2019

Forordning 2019/776 om ændring med henblik på tilpasning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/797. Denne forordning ændrer TSI'erne med det formål at tilvejebringe interoperabilitet i Unionens jernbanesystem.

Forordning

2019/250

Forordning 2019/250

Gældende fra

16/06/2019

Forordning 2019/250 om skabelonerne for »EF«-erklæringer og attester for jernbaneinteroperabilitetskomponenter og -delsystemer, modellen for erklæring om overensstemmelse med en godkendt jernbanekøretøjstype, samt verifikationsprocedure.