Lovlisteside

Resultat: 2

Direktiv

2016/798

Direktiv 2016/798 EU

Gældende fra

16/06/2016

Direktiv 2016/798/EU fastsætter bestemmelser, som skal sikre, at sikkerheden i Unionens jernbanesystem udvikles og forbedres, og at adgangen til markedet for jernbanetransportydelser forbedres .

Direktiv

Direktiv 2012/34/EU

Direktiv 2012/34/EU

Gældende fra

21/11/2012

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde.
Viser 2 af 2