Lovlisteside

Resultat: 13

Direktiv

2018/1846

Direktiv 2018/1846/EU

Gældende fra

13/12/2018

Direktiv 2018/1846/EU om ændring af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF om indlandstransport af farligt gods af hensyn til den videnskabelige og tekniske udvikling.

Direktiv

2016/2309

Direktiv 2016/2309/EU

Gældende fra

06/01/2017

Direktiv 2016/2309/EU om fjerde tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF om indlandstransport af farligt gods.

Direktiv

2016/882

Direktiv 2016/882/EU

Gældende fra

21/06/2016

Direktiv 2016/882/EU om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/59/EF for så vidt angår de sproglige krav

Direktiv

2016/797/EU

Direktiv 2016/797 EU

Gældende fra

16/06/2016

Dette direktiv 2016/797/EU fastsætter betingelserne for interoperabilitet i Unionens jernbanesystemer, med henblik på at gøre det muligt at lette, forbedre og udvikle jernbanetransporttjenesterne inden for Unionen.

Direktiv

2016/798

Direktiv 2016/798 EU

Gældende fra

16/06/2016

Direktiv 2016/798/EU fastsætter bestemmelser, som skal sikre, at sikkerheden i Unionens jernbanesystem udvikles og forbedres, og at adgangen til markedet for jernbanetransportydelser forbedres .

Direktiv

2014/103

Direktiv 2014/103/EU

Gældende fra

12/12/2014

Direktiv 2014/103/EU om tredje tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF om indlandstransport af farligt gods.

Direktiv

2014/82

Direktiv 2014/82/EU

Gældende fra

15/07/2014

Direktiv 2014/82/EU om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/59/EF for så vidt angår generelle faglige kundskaber, helbredskrav og krav vedrørende licensen.

Direktiv

2012/45

Direktiv 2012/45/EU

Gældende fra

24/12/2012

Direktiv 2012/45/EU om den anden tilpasning af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF om indlandstransport af farligt gods til de videnskabelige og tekniske fremskridt.

Direktiv

Direktiv 2012/34/EU

Direktiv 2012/34/EU

Gældende fra

21/11/2012

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde.