Lovlisteside

Resultat: 57

Forordning

2020/1056

Forordning 2020/1056

Gældende fra

20/08/2020

Forordning 2020/1056 om elektronisk godstransportinformation. Forordningen omhandler øgningen af godstransportens bæredygtighed og effektivt ved at tilskynde digitalisering af godstransport.

Forordning

2020/777

Forordning 2020/777

Gældende fra

05/07/2020

Forordning 2020/777 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2018/763 for så vidt angår anvendelsesdatoer og visse overgangsbestemmelser efter forlængelse af fristen for gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/798

Forordning

2020/779

Forordning 2020/779

Gældende fra

05/07/2020

Forordning 2020/779 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/250 for så vidt angår anvendelsesdatoerne efter forlængelse af fristen for gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/797

Forordning

2019/554

Forordning 2019/554

Gældende fra

08/07/2019

Forordning 2019/554 om ændring af bilag VI til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/59/EF om certificering af lokomotivførere, der fører lokomotiver og tog på jernbanenettet i Fællesskabet.

Forordning

2019/779

Forordning 2019/779

Gældende fra

16/06/2019

Forordning 2019/779 om nærmere bestemmelser om en ordning for certificering af enheder med ansvar for vedligeholdelse af køretøjer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/798.

Forordning

2019/773

Forordning 2019/773

Gældende fra

16/06/2019

Forordning 2019/773 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet drift og trafikstyring

Forordning

2019/778

Forordning 2019/778

Gældende fra

16/06/2019

Forordning 2019/778 om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. 1305/2014 for så vidt angår ændringsstyring, med henblik på at specificere den ændrede procedure for ændringsstyring for TAF TSI

Forordning

2019/777

Forordning 2019/777

Gældende fra

16/06/2019

Forordning 2019/777 om fælles specifikationer for infrastrukturregistret for jernbaner og om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2014/880/EU

Forordning

2019/776

Forordning 2019/776

Gældende fra

16/06/2019

Forordning 2019/776 om ændring med henblik på tilpasning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/797. Denne forordning ændrer TSI'erne med det formål at tilvejebringe interoperabilitet i Unionens jernbanesystem.