Lovlisteside

Resultat: 19

Bekendtgørelse

BEK nr 804 af 04/05/2021

Bekendtgørelse om deling af billetindtægter i hovedstadsområdet

Gældende fra

04/05/2021

Fastlægger rammerne for deling af billetindtægterne i hovedstadsområdet

Bekendtgørelse

BEK nr. 912 af 18/06/2020

Bekendtgørelse om grøn buspulje til regionale busser og øer

Gældende fra

01/07/2020

Bekendtgørelse

BEK nr. 951 af 23/06/2020

Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder (takststigningsloftet)

Gældende fra

01/11/2015

01/07/2020

Regulerer hvor meget trafikselskaber og togoperatører maksimalt må lade taksterne stige.

Bekendtgørelse

BEK nr .695 af 26/05/2020

Bekendtgørelse om pulje til fremme af cykelparkering i kombination med kollektiv trafik

Gældende fra

26/05/2020

Bekendtgørelse

BEK nr. 1762 af 22/12/2018

Bekendtgørelse om kompensation for rabatter til bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken i yderområder

Gældende fra

01/01/2019

Udmønter regler for statens tilskud til rabatter til særlige passagergrupper i fjernbustrafikken

BEK nr. 1763 af 27/12/2018

Bekendtgørelse om kompensation til pendlere i Jylland og på Fyn

Gældende fra

01/01/2019

Fastsætter rammerne for kompensation til pendlere som følge af takstreformen i Jylland og på Fyn

Bekendtgørelse

BEK nr. 944 af 28/06/2018

Bekendtgørelse om Ungdomskort

Gældende fra

01/08/2018

Fastsætter bestemmelser om administration af ungdomskortordningen

BEK nr. 752 af 04/06/2018

Bekendtgørelse om kompensation til pendlere inden for trafikselskabet på Sjællands geografiske område

Gældende fra

01/08/2018

Fastsætter rammerne for kompensation til pendlere som følge af takstreformen på Sjælland mv.

BEK nr. 81 af 29/01/2018

Bekendtgørelse om Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder

Gældende fra

01/03/2018

Om rammerne for udmøntning af pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder