Lovlisteside

Resultat: 23

Direktiv

Direktiv 98/24/EF

Direktiv om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser (fjortende særdirektiv i henhold til direktiv 89/391/EØF)

Gældende fra

25/03/2014

Rådets direktiv 98/24/EF af 7. april 1998.

BL 5-serien

BL 5-46, 2. udgave af 21. december 2010

Bestemmelser om forretningsorden for Arbejdsmiljørådet for luftfart

Gældende fra

01/01/2011

BL serie 5 omhandler forskellige former for flyvevirksomhed herunder flyveoperationer, støjemissioner og arbejdsmiljø.

Direktiv

Direktiv 2009/104/EF

Direktiv om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af arbejdsudstyr under arbejdet (andet særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)

Gældende fra

23/10/2009

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/104/EF af 16. september 2009.

Direktiv

Direktiv 89/391/EØF

Direktiv om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet

Gældende fra

11/12/2008

Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989.

Direktiv

Direktiv 91/383/EØF

Direktiv om supplering af foranstaltningerne til forbedring af sikkerheden og sundheden på arbejdsstedet for arbejdstagere, der har tidsbegrænset ansættelsesforhold eller et vikaransættelsesforhold

Gældende fra

28/06/2007

Rådets direktiv 91/383/EØF af 25. juni 1991.

Direktiv

Direktiv 89/656/EØF

Direktiv om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af personlige værnemidler under arbejdet (tredje særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)

Gældende fra

27/06/2007

Rådets direktiv 89/656/EØF af 30. november 1989.

Direktiv

Direktiv 90/269/EØF

Direktiv om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med manuel håndtering af byrder, som kan medføre risiko for især ryg- og lændeskader hos arbejdstagerne (fjerde særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)

Gældende fra

27/06/2007

Rådets direktiv 90/269/EØF af 29. maj 1990.

Bekendtgørelse

BEK nr. 18 af 9. januar 2006

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen)

Gældende fra

15/02/2006

Bekendtgørelse nr. 18 af 9. januar 2006

Bekendtgørelse

BEK nr. 617 af 23. juni 2005

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers eksponering for vibrationer (Vibrationsbekendtgørelsen)

Gældende fra

06/07/2005

Bekendtgørelse nr. 617 af 23. juni 2005