Lovlisteside

Resultat: 11

Direktiv

Direktiv 2000/54/EF

Direktiv om beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at være udsat for biologiske agenser under arbejdet (syvende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)

Gældende fra

06/11/2000

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/54/EF af 18. september 2000.

Direktiv

92/85/EØF

Direktiv om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere, som er gravide, som lige har født eller som ammer (tiende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)

Gældende fra

19/10/1992

Rådets direktiv 92/85/EØF af 19. oktober 1992.
Viser 11 af 11