Lovlisteside

Resultat: 12

Forordning

Forordning 1008/2008

Forordning om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet (omarbejdning)

Gældende fra

11/09/2018

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 af 24. september 2008.

Lov

LBK nr. 1149 af 13. oktober 2017

Consolidated air navigation act

Gældende fra

27/10/2017

Air Navigation Act Order. The Air Navigation Act is hereby notified, cf. Consolidated Act no. 1036 of 28 August 2013 with amendments.

Lov

LBK nr. 1149 af 13. oktober 2017

Bekendtgørelse af lov om luftfart

Gældende fra

27/10/2017

Forordning

376/2014

Forordning om indberetning og analyse af samt opfølgning på begivenheder inden for civil luftfart

Gældende fra

03/04/2014

Ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 996/2010 og ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/42/EF, Kommissionens forordning (EF) nr. 1321/2007 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1330/2007.

Forordning

Forordning 996/2010

Forordning om undersøgelse og forebyggelse af havarier og hændelser inden for civil luftfart og ophævelse af direktiv 94/56/EF

Gældende fra

20/10/2010

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 996/2010 af 20. oktober 2010.

Forordning

Forordning 1108/2009

Forordning om ændring af forordning (EF) nr. 216/2008 for så vidt angår flyvepladser, lufttrafikstyring og luftfartstjenester, og om ophævelse af direktiv 2006/23/EF

Gældende fra

14/12/2009

Europa-Parlamentets og Rådets forordning  (EF) nr. 1108/2009 af 21. oktober 2009

Forordning

Forordning 551/2004

Forordning om organisation og udnyttelse af det fælles europæiske luftrum

Gældende fra

04/12/2009

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 551/2004 af 10. marts 2004.

Forordning

Forordning 1361/2008

Forordning om ændring af forordning (EF) nr. 219/2007 om oprettelse af et fællesforetagende til udvikling af en ny generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR)

Gældende fra

01/01/2009

Rådets forordning (EF) nr. 1361/2008 af 16. december 2008.

Forordning

Forordning 219/2007

Forordning om oprettelse af et fællesforetagende til udvikling af en ny generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR)

Gældende fra

27/02/2007

Rådets forordning (EF) nr. 219/2007 af 27. februar 2007.