Lovlisteside

Resultat: 15

Direktiv

Direktiv 2000/39/EF

Direktiv om etablering af den første liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering til gennemførelse af Rådets direktiv 98/24/EF om beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed mod farerne ved at være udsat for kemiske agenser under arbejdet

Gældende fra

21/08/2018

Kommissionens direktiv 2000/39/EF af 8. juni 2000.

Direktiv

Direktiv 2004/37/EF

Direktiv om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener (sjette særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i Rådets direktiv 89/391/EØF)

Gældende fra

16/01/2018

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/37/EF af 29. april 2004.

Direktiv

Direktiv 98/24/EF

Direktiv om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser (fjortende særdirektiv i henhold til direktiv 89/391/EØF)

Gældende fra

25/03/2014

Rådets direktiv 98/24/EF af 7. april 1998.

Direktiv

748/2012

Direktiv om luftdygtighed

Gældende fra

03/08/2012

Regulerer gennemførelsesbestemmelser for luftdygtighed og miljøcertificering af luftfartøjer og relaterede produkter, dele og apparater samt for certificering af design- og produktionsorganisationer.

Direktiv

Direktiv 2009/104/EF

Direktiv om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af arbejdsudstyr under arbejdet (andet særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)

Gældende fra

23/10/2009

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/104/EF af 16. september 2009.

Direktiv

Direktiv 2009/12

Direktiv om lufthavnsafgifter

Gældende fra

15/03/2009

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/12/EF af 11. marts 2009.

Direktiv

Direktiv 89/391/EØF

Direktiv om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet

Gældende fra

11/12/2008

Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989.

Direktiv

Direktiv 91/383/EØF

Direktiv om supplering af foranstaltningerne til forbedring af sikkerheden og sundheden på arbejdsstedet for arbejdstagere, der har tidsbegrænset ansættelsesforhold eller et vikaransættelsesforhold

Gældende fra

28/06/2007

Rådets direktiv 91/383/EØF af 25. juni 1991.

Direktiv

Direktiv 89/656/EØF

Direktiv om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af personlige værnemidler under arbejdet (tredje særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)

Gældende fra

27/06/2007

Rådets direktiv 89/656/EØF af 30. november 1989.