Lovlisteside

Resultat: 9

Bekendtgørelse

BEK nr. 1439 af 02/10/2020

Bekendtgørelse om støtteordning til danske lufthavne i anledning af COVID-19-udbruddet

Gældende fra

05/10/2020

Bekendtgørelsen fastlægger reglerne for tildeling og udbetaling af støtte til danske lufthavne. Ordningen er en del af en samlet støttepakke til luftfartsselskaber og lufthavne.

Bekendtgørelse

BEK nr 1053 af 21/10/2019

Bekendtgørelse om investeringspulje til mindre, regionale danske flyvepladser

Gældende fra

21/10/2019

Bekendtgørelse om investeringspulje til mindre regionale danske flyvepladser med det formål at yde tilskud til investeringer i materiel og infrastruktur, så flyvepladserne lever op til krav til forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1105 af 9. oktober 2014

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om politiets godkendelse af personer, der får adganghjemmel til flyvepladsens afspærrede område

Gældende fra

12/10/2014

Bekendtgørelse nr. 1105 af 9. oktober 2014

Bekendtgørelse

BEK nr. 979 af 28. september 2004

Bekendtgørelse om politiets godkendelse af personer, der får adgangshjemmel til flyvepladsens afspærrede område

Gældende fra

01/11/2004

Bekendtgørelse nr. 979 af 28. september 2004

Bekendtgørelse

BEK nr. 548 af 16 juni 2004

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 3, i lov om ændring af lov om luftfart

Gældende fra

01/07/2004

Bekendtgørelse nr. 548 af 16 juni 2004

Bekendtgørelse

BEK nr. 549 af 16 juni 2004

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 1, 3 og 5, i lov om ændring af lov om luftfart

Gældende fra

28/06/2004

Bekendtgørelse nr. 549 af 16 juni 2004

Bekendtgørelse

BEK nr. 708 af 14. august 1992

Bekendtgørelse om ordensreglement for flyvepladser i Grønland

Gældende fra

01/09/1992

Bekendtgørelse nr. 708 af 14. august 1992

Bekendtgørelse

BEK nr. 173 af 13. marts 1991

Bekendtgørelse om ordensreglement for flyvepladser på Færøerne

Gældende fra

01/05/1991

Bekendtgørelse nr. 173 af 13. marts 1991

Bekendtgørelse

BEK nr. 321 af 16. juni 1985

Bekendtgørelse om ordensreglement for flyvepladser

Gældende fra

01/01/1986

Bekendtgørelse nr. 321 af 16. juni 1985
Viser 9 af 9