Lovlisteside

Resultat: 11

Lov

LBK nr. 1149 af 13. oktober 2017

Consolidated air navigation act

Gældende fra

27/10/2017

Air Navigation Act Order. The Air Navigation Act is hereby notified, cf. Consolidated Act no. 1036 of 28 August 2013 with amendments.

Lov

LBK nr. 1149 af 13. oktober 2017

Bekendtgørelse af lov om luftfart

Gældende fra

27/10/2017

Forordning

376/2014

Forordning om indberetning og analyse af samt opfølgning på begivenheder inden for civil luftfart

Gældende fra

03/04/2014

Ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 996/2010 og ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/42/EF, Kommissionens forordning (EF) nr. 1321/2007 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1330/2007.

Forordning

Forordning 996/2010

Forordning om undersøgelse og forebyggelse af havarier og hændelser inden for civil luftfart og ophævelse af direktiv 94/56/EF

Gældende fra

20/10/2010

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 996/2010 af 20. oktober 2010.

Forordning

Forordning 868/2004

Forordning om beskyttelse mod støtte og illoyal priskonkurrence til skade for EF-luftfartsselskaber i forbindelse med levering af luftfartsydelser fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab

Gældende fra

07/08/2009

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 868/2004 af 21. april 2004.

Forordning

Forordning 487/2009

Forordning om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet praksis inden for luftfartssektoren

Gældende fra

01/07/2009

Rådets forordning (EF) nr. 487/2009 af 25. maj 2009.

Forordning

Forordning 95/93

Forordning om fælles regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne

Gældende fra

30/06/2009

Rådets forordning (EØF) nr. 95/936 af 18. januar 1993.

Direktiv

Direktiv 2009/12

Direktiv om lufthavnsafgifter

Gældende fra

15/03/2009

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/12/EF af 11. marts 2009.

Forordning

Forordning 1459/2006

Forordning om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3 på visse kategorier af aftaler og samordnet praksis vedrørende konsultationer om passagertakster inden for ruteflyvning og tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter (slots) i lufthavne

Gældende fra

23/10/2006

Kommissionens forordning (EF) nr. 1459/2006 af 28. september 2006.