Lovlisteside

Resultat: 6

Forordning

376/2014

Forordning om indberetning og analyse af samt opfølgning på begivenheder inden for civil luftfart

Gældende fra

03/04/2014

Ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 996/2010 og ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/42/EF, Kommissionens forordning (EF) nr. 1321/2007 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1330/2007.

Forordning

Forordning 996/2010

Forordning om undersøgelse og forebyggelse af havarier og hændelser inden for civil luftfart og ophævelse af direktiv 94/56/EF

Gældende fra

20/10/2010

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 996/2010 af 20. oktober 2010.

Forordning

Forordning 868/2004

Forordning om beskyttelse mod støtte og illoyal priskonkurrence til skade for EF-luftfartsselskaber i forbindelse med levering af luftfartsydelser fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab

Gældende fra

07/08/2009

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 868/2004 af 21. april 2004.

Forordning

Forordning 487/2009

Forordning om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet praksis inden for luftfartssektoren

Gældende fra

01/07/2009

Rådets forordning (EF) nr. 487/2009 af 25. maj 2009.

Forordning

Forordning 95/93

Forordning om fælles regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne

Gældende fra

30/06/2009

Rådets forordning (EØF) nr. 95/936 af 18. januar 1993.

Forordning

Forordning 1459/2006

Forordning om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3 på visse kategorier af aftaler og samordnet praksis vedrørende konsultationer om passagertakster inden for ruteflyvning og tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter (slots) i lufthavne

Gældende fra

23/10/2006

Kommissionens forordning (EF) nr. 1459/2006 af 28. september 2006.
Viser 6 af 6