Lovlisteside

Resultat: 289

BL 7-serien

BL 7-5, 1. udgave af 7. marts 2022

Bestemmelser for Færøerne og Grønland om krav til udøvelse af luftfartstjenester og visse øvrige tjenester til brug for luftfarten m.v.

Gældende fra

01/01/2024

BL serie 7 omhandler lufttrafiktjeneste, herunder udøvelse og drift, anvendelse af sikringsanlæg og lufttrafikregler.

BL 7-serien

BL 7-14, 11. udgave af 8. juni 2022

Bestemmelser om procedurer for tale-radiokommunikation

Gældende fra

06/10/2022

BL serie 7 omhandler lufttrafiktjeneste, herunder udøvelse og drift, anvendelse af sikringsanlæg og lufttrafikregler.

BL 3-serien

BL 3-4, 1. udgave af 31. maj 2022

Bestemmelser om vurdering og rapportering af baneoverfladetilstanden i henhold til det globale rapporteringsformat (GRF) på IMC-flyvepladser, der er åbne for offentligheden

Gældende fra

01/07/2022

BL serie 3 omhandler flyvepladser, herunder etablering og drift af flyvepladser samt bestemmelser om helikopterflyvepladser, helikopterdæk på havanlæg, luftfartshindringer, luftfartstjenestesystemer samt bestemmelser om støjgener og laserlysudstyr.

Anordning

Anordning nr. 723

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af forskellige love om ændring af lov om luftfart

Gældende fra

01/06/2022

Anordning nr. 723 af 24. maj 2021

Bekendtgørelse

BEK nr. 2569 af 21/12/2021

Bekendtgørelse for Færøerne om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v

Gældende fra

01/01/2022

Bekendtgørelse

no.2666 of 28 December 2021

Order for Denmark and Greenland on the Danish Civil Aviation and Railway Authority’s fees and charges in the aviation area etc.

Gældende fra

01/01/2022

Bekendtgørelse

BEK nr 2666 af 28/12/2021

Bekendtgørelse for Danmark og Grønland om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.

Gældende fra

01/01/2022

Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter.

Anordning

Anordning nr. 2628

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forskellige love om ændring af lov om luftfart

Gældende fra

31/12/2021

Anordning nr. 2628 af 28. december 2021

BL 7-serien

BL 7-101, 1. udgave af 10. december 2021

Bestemmelser der supplerer ATM/ANS-forordningen

Gældende fra

13/12/2021

BL serie 7 omhandler lufttrafiktjeneste, herunder udøvelse og drift, anvendelse af sikringsanlæg og lufttrafikregler.