Lovlisteside

Resultat: 8

Lov

LBK nr. 1149 af 13. oktober 2017

Consolidated air navigation act

Gældende fra

27/10/2017

Air Navigation Act Order. The Air Navigation Act is hereby notified, cf. Consolidated Act no. 1036 of 28 August 2013 with amendments.

Lov

LBK nr. 1149 af 13. oktober 2017

Bekendtgørelse af lov om luftfart

Gældende fra

27/10/2017

Forordning

Forordning 1107/2006

Forordning om handicappede og bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly

Gældende fra

15/08/2006

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2006 af 5. juli 2006.

Forordning

Forordning 473/2006

Forordning om gennemførelsesbestemmelser til den fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet, der er omhandlet i kapitel II i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005

Gældende fra

24/03/2006

Kommissionens forordning (EF) nr. 473/2006 af 22. marts 2006.

Forordning

Forordning 474/2006

Forordning om opstilling af fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet i henhold til kapitel II i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005

Gældende fra

24/03/2006

Kommissionens forordning (EF) nr. 474/2006 af 22. marts 2006.

Forordning

Forordning 2111/2005

Forordning om opstilling af en fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet og oplysning til passagerer om det transporterende luftfartsselskabs identitet, samt ophævelse af artikel 9 i direktiv 2004/36/EF

Gældende fra

16/01/2006

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005 af 14. december 2005.

Forordning

Forordning 261/2004

Forordning om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91

Gældende fra

11/02/2004

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261-2004 af 11. februar 2004.

Forordning

Forordning 2027/97

Forordning om luftfartsselskabers erstatningsansvar i tilfælde af ulykker

Gældende fra

19/10/1997

Rådets forordning (EF) nr. 2027/97 af 19. oktober 1997.
Viser 8 af 8