Lovlisteside

Resultat: 13

Forordning

Forordning 1178/2011

Forordning om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyvebesætninger i civil luftfart i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008

Gældende fra

02/09/2018

Kommissionens forordning (EU) nr. 1178/2011 af 3. november 2011.

Forordning

Commission Regulation No. 452/2014 of 29 April 2014

Regulation laying down technical requirements and administrative procedures related to air operations of third country operators pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council

Gældende fra

26/05/2014

Regulation laying down technical requirements and administrative procedures related to air operations of third country operators pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 og the European Parliament and of the Council.

Forordning

Forordning nr. 965/2012

Forordning om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyveoperationer

Gældende fra

28/10/2012

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008

Forordning

Forordning 965/2012

Forordning om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyveoperationer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008

Gældende fra

05/10/2012

Forordning

Forordning 785/2004

Forordning om forsikringskrav til luftfartsselskaber og luftfartøjsoperatører

Gældende fra

08/04/2010

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 785/2004.

Forordning

Forordning 859/2008

Forordning om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 om harmonisering af tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart

Gældende fra

20/09/2008

Kommissionens forordning (EF) nr. 859/2008 af 20. august 2008.

Forordning

Forordning 351/2008

Forordning om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/36/EF med hensyn til opprioriteringen af rampeinspektioner af luftfartøjer, der benytter Fællesskabets lufthavne

Gældende fra

20/04/2008

Kommissionens forordning (EF) nr. 351/2008

Forordning

Forordning 8/2008

Forordning om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 om harmonisering af tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart

Gældende fra

12/01/2008

Kommissionens forordning (EF) nr. 8/2008 af 11. december 2007.

Forordning

Forordning 1900/2006

Forordning om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 om harmonisering af tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart

Gældende fra

16/01/2007

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1900/2006 af 20. december 2006.