Lovlisteside

Resultat: 1

Forordning

Forordning 272/2009

Forordning om supplering af de fælles grundlæggende normer for civil luftfartssikkerhed som fastlagt i bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/2008

Gældende fra

23/04/2009

Kommissionens forordning (EF) nr. 272/2009 af 2. april 2009.
Viser 1 af 1