Lovlisteside

Resultat: 57

Forordning

Forordning 2021/2085

Forordning (EU) 2021/2085 establishing the Joint Undertakings under Horizon Europe (SESAR)

Gældende fra

19/11/2021

Rådets forordning (EF) nr. 2021/2085 af 19. november 2021.

Forordning

2021/891

EU-Udførelsesforordning om reviderede mål på unionsniveau (2021/891)

Gældende fra

02/06/2021

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2021/891 of 2 June 2021 setting revised Union-wide performance targets for the air traffic management network for the third reference period (2020-2024) and repealing Implementing Decision (EU) 2019/903.

Forordning

1178/2011

Easy Access Rules for Authority Requirements for Aircrew (Part-ARA)

Gældende fra

01/06/2021

Konsolideret version, juni 2020.

Forordning

1321/2014

Easy Access Rules for Continuing Airworthiness

Gældende fra

01/02/2021

Forordning

2020/1637

EU-Udførelsesforordning om ekstraordinære tiltag for RP3 (2020/1637)

Gældende fra

03/11/2020

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2020/1627 of 3 November 2020 on exceptional measures for the third reference period (2020-2024) of the single European sky performance and charging scheme due to the COVID-19 pandemic.

Forordning

2019/947

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) om regler og procedurer for operation af ubemandede luftfartøjer

Gældende fra

01/07/2020

Forordningen indeholder regler og procedurer for operation af ubemandede luftfarttøjer.

Forordning

2020/746

Kommissionens gennemførelsesforordning om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/947 for så vidt angår udsættelse af fristerne for anvendelsen af visse foranstaltninger på baggrund af covid-19-pandemien

Gældende fra

06/06/2020

Forordningen er en ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/947 for så vidt angår udsættelse af fristerne for anvendelsen af visse foranstaltninger på baggrund af Covid-19.

Forordning

1178/2011

Easy Access Rules for Medical Requirements

Gældende fra

01/06/2020

Konsolideret version, juni 2020.

Forordning

1178/2011

Easy Access Rules for Organisation Requirements of Aircrew (Part-ORA)

Gældende fra

01/06/2020

Konsolideret version, juni 2020.