Lovlisteside

Resultat: 10

Lov

LOV nr. 552 af 06/06/2007

Lov om en cityring

Gældende fra

07/06/2007

Fastsætter bl.a. rammerne for VVM-procedurer for Metro Cityringen.
Viser 10 af 10