Lovlisteside

Resultat: 23

Lov

LOV nr. 609 af 12/06/2013

Lov om elektrificering af jernbanen

Gældende fra

12/06/2013

Lov

LBK nr. 457 af 23/05/2012

Bekendtgørelse af lov om havne

Gældende fra

01/04/2012

Vedr. regulering af erhvervshavne samt ordensreglementer for lystbådehavne.

Lov

LOV nr. 524 af 26/05/2010

Lov om udbygning af Fynske Motorvej mellem Odense Vest og Middelfart

Gældende fra

26/05/2010

Udbygning af Fynske Motorvej mellem Odense Vest og Middelfart

Lov

LOV nr. 551 af 06/06/2007

Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S

Gældende fra

07/06/2007

Indeholder blandt andet regulering af Københavns Havn.

Lov

LOV nr. 552 af 06/06/2007

Lov om en cityring

Gældende fra

07/06/2007

Fastsætter bl.a. rammerne for VVM-procedurer for Metro Cityringen.
Viser 23 af 23