Lovlisteside

Resultat: 2

Lov

LOV nr 1157 af 11/06/2021

Lov om anlæg af Lynetteholm

Gældende fra

11/06/2021

Lov

LOV nr. 658 af 08/06/2016

Lov om ændring af lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love

Gældende fra

10/06/2016

Ændringslov til bl.a lov om offentlige veje m.v., jernbaneloven og forskellige andre love
Viser 2 af 2